• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
Solutions

Solutions

Residential

Energy efficient water treatment, filtration products, pumps and water systems for your home
Pentair is the lifeguard for your pool

Pentair is the lifeguard for your pool

Save up to $150 on select Pentair Pool Solutions

News Releases

Độ cứng và tác hại của nước cứng
03.06.2019
Chỉ số pH liên quan đến độ cứng và độ kềm của nước. Khi độ cứng và độ kềm ổn định, độ pH ít thay đổi. Nước tự nhiên chứa trên 3 mini đương lượng gam cation canxi (Ca2+) và magie (Mg2+) trong một lít. Nước nhiều Mg2+ có vị đắng. Tổng hàm lượng ion Ca2+ và Mg2+ đặc trưng cho tính chất cứng của nước. Ngày nay, người ta còn tính cả ion Fe2+ và Na+ vào độ cứng
Công nghệ BASTAF
03.06.2019
BASTAF là bể phản ứng kỵ khí với các vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, có chức năng xử lý nước thải sinh hoạt và các loại nước thải khác có thành phần tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt
THE FACTORS AFFECT TO THE QUALITY OF THE BOILER WATER
03.06.2019
The factors affect to the quality of the boiler water 1. Conductivity: The sum of all dissolved substances (conductive) in water can be determined by conductivity (taken as a standard temperature of 250 C) The conductivity depends on the temperature and the conductivity increases as temperature increases
Million people in the developing world
3

Million people in the developing world

have access daily to clean, safe drinking water through our Project Safewater

Learn More

Careers

Corporate Responsibility

Water solutions that empower people to make the most of life's essential resource

Careers

Our work is driven by our belief that the health of our world depends on water